English-Turkish Glossary

airplane uçak
airport havaalanı
and ve
April Nisan
August Ağustos
bad fenah
bath banyo
beautiful güzel
big büyük
bus otobüs
bus station otogar
car araba
clean temiz
closed kapalı
cold soğuk
day, daily gün, hergün
December Aralık
far uzak
February Şubat
Friday Cuma
friend arkadaş
Give me … … bana verin
good iyi
Good evening İyi akşamlar
good hotel İyi bir otel
Good morning Günaydın
Good night İyi geceler
Goodbye Allaha ısmarladık
Happy travels Güle güle
Hello Merhaba
Help yourself Buyurun(uz)
here burada
hot sıcak/soğuk
hot water sıcak su
How are you? Nasılsınız?
How much/many? Kaç/kaç tane?
How? Nasıl?
I want … … istiyorum
I’m fine İyiyim
It doesn’t exist yok
It exists var
January Ocak
July Temmuz
June Haziran
laundry çamasır
left/right sol
right sağ
light(s) ışık(lar)
luggage bagaj
map harita
March Mart
May Mayıs
Metro station Metro istasyonu
Monday Pazartesi
money para
month ay
My name is… Adım…
near yakın
new yeni
no hayır
not … … değil
November Kasım
October Ekim
old (object) eski
old (person) ihtiyar
one-way (single)(ticket) gidiş
open açık
or veya
other, the other …o(nu)
over there orada
Pardon me Affedersiniz, pardon
Please Lütfen
railway station gar/istasyon
restaurant lokanta
room oda
round-trip (return)(ticket) gidiş-dönüş
Saturday Cumartesi
September Eylül
ship gemi
shower duş
small küçük
soap sabun
straight (on) doğru
street, avenue sokak, cadde(si)
Sunday Pazar
tea çay
Thanks Teşekkürler, Sağ ol, Mersi
that …su(nu)
there şurada
this …bu(nu)
Thursday Persembe
ticket bilet
today bugün
toilet tuvalet
toilet paper tuvalet kâğıdı
tomorrow yarın
train tren
Tuesday Salı
Turkish bath hamam
ugly çirkin
water su
Wednesday Çarsamba
week hafta
What does it mean? Ne demek?
What is your name? Adınız ne?
What? Ne?
What’s this? Bu ne?
When? Ne zaman?
Where is a/the … ? … nerede?
Which one? Hangisi?
Who? Kim?
Why? Niçin, neden?
year sene, yıl
yes evet
You’re welcome Bir şey değil
0 sıfır
1/4 çeyrek
1/2 yarım
1/2 buçuk
1 bir
2 iki
3 üç
4 dört
5 beş
6 altı
7 yedi
8 sekiz
9 dokuz
10 on
11 on bir
12 on iki
13 on üç
20 yirmi
30 otuz
40 kırk
50 elli
60 altmış
70 yetmiş
80 seksen
90 doksan
100 yüz
200 iki yüz
1000 bin
2000 iki bin
10,000 on bin
1,000,000 milyon
1,000,000,000 milyar
1,000,000,000,000 trilyon
1,000,000,000,000,000 katrilyon

100 Travel Words: Turkish