Turkish-English Glossary

açık open
Adım… My name is…
Adınız ne? What is your name?
Affedersiniz Pardon me
Ağustos August
Allaha ısmarladık Goodbye
altı 6
altmış 60
araba car
Aralık December
arkadaş friend
ay month
bagaj luggage
bana verin Give me …
banyo bath
beş 5
bilet ticket
bin 1000
bir 1
Bir şey değil You’re welcome
Bu ne? What’s this?
bu(nu) this
buçuk …and a half
bugün today
burada here
büyük big
Buyurun(uz) Help yourself
cadde(si) avenue
çamasır laundry
Çarsamba Wednesday
çay tea
çeyrek quarter (1/4)
çirkin ugly
Cuma Friday
Cumartesi Saturday
değil not …
doğru straight (on)
doksan 90
dokuz 9
dört 4
duş shower
Ekim October
elli 50
eski old
evet yes
Eylül September
fenah bad
gar/istasyon railway station
gemi ship
gidiş one-way (single)(ticket)
gidiş-dönüş round-trip (return)(ticket)
Güle güle Happy travels
gün, hergün day, daily
Günaydın Good morning
güzel beautiful
hafta week
hamam Turkish bath
Hangisi? Which one?
harita map
havaalanı airport
hayır no
Haziran June
iki 2
iki bin 2000
iki yüz 200
istiyorum I want …
iyi good
İyi akşamlar Good evening
İyi bir otel good hotel
İyi geceler Good night
İyiyim I’m fine
ışık(lar) light(s)
Kaç/kaç tane? How much/many?
kapalı closed
Kasım November
katrilyon quadrillion
Kim? Who?
kırk 40
küçük small
lokanta restaurant
Lütfen Please
Mart March
Mayıs May
Merhaba Hello
Mersi Thanks
Metro istasyonu Metro station
milyar billion
milyon million
Nasıl? How?
Nasılsınız? How are you?
Ne demek? What does it mean?
Ne zaman? When?
Ne? What?
Neden? Why?
nerede? Where is a/the … ?
Niçin? Why?
Nisan April
o(nu) other, the other
Ocak January
oda room
on 10
on bin 10,000
on bir 11
on iki 12
on üç 13
orada over there
otobüs bus
otogar bus station
otuz 30
para money
Pardon Pardon me
Pazar Sunday
Pazartesi Monday
Persembe Thursday
sabun soap
sağ right
Sağ ol Thanks
Salı Tuesday
sekiz 8
seksen 80
sene, yıl year
sıcak hot
sıcak su hot water
sıfır 0
soğuk cold
sokak street
sol left
su water
şu(nu) that
Şubat February
şurada there
temiz clean
Temmuz July
Teşekkürler Thanks
tren train
trilyon trillion
tuvalet toilet
tuvalet kâğıdı toilet paper
üç 3
uçak airplane
uzak far
var It exists
ve and
veya or
yakın near
yarım half (1/2)
yarın tomorrow
yedi 7
yeni new
yetmiş 70
yirmi 20
yok It doesn’t exist; no; none
yüz 100

English-Turkish Glossary